Ekonomická způsobilost

Stavební firma Daniel Šperk jako dodavatel splňuje požadavky finanční a ekonomické způsobilosti pod le § 55 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Je schopna plnit své finanční závazky a v případě požadavku doložit tuto skutečnost ve smyslu § 55 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu, který zadavatel zakázky požaduje.

Firma nezakládá svůj peněžní tok (cash flow) na základě záloh vybíraných předem, ale naopak. Nejdříve se provádí práce, které jsou pak formou dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur) účtovány objednateli na základě skutečně provedených objemů.