Technická způsobilost

Jako dodavatel splňuje požadavky na technickou způsobilost pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce podle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby odpovědné za prováděné práce jsou držiteli požadovaného osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci.

Předpoklady pro technické, jakostní, estetické a funkční provedení zakázky jsou doloženy certifikáty i dokumentací provedených staveb. Ve většině zakázek firma působí jako generální dodavatel. Práce na zakázkách jsou prováděny řádně, dle technických norem a požadavků.

V seznamu předkládaném objednateli (resp. zadavateli) uvádí přehled nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s uvedením rozsahu, doby a místa provedení prací a jméno kontaktní osoby – zástupce objednatele, která je způsobilá poskytnout veškeré reference o provedených pracích.