Odborná způsobilost

Přehled našich certifikátů a osvědčení

Naše stavební firma Daniel Šperk je  zapsána na základě provedeného řízení v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedených Ministerstvem pro místní rozvoj – odborem veřejných investic podle § 125 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách., ve znění pozdějších předpisů.

Zápis v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazuje, že firma Daniel Šperk splňuje kvalifikaci podle §53 (základní kvalifikační kritéria) a §54 (profesní kvalifikační kritéria) a zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Je zapsána v Seznamu odborných dodavatelů v rámci programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

Je držitelem platných licencí a certifikátů na realizaci kompletních zateplovacích a sanačních systémů, zejména systému od výrobců WEBER , BAUMIT. Všichni pracovníci firmy pravidelně absolvují odborná a jiná školení na všechny aplikované systémy.

Přehled našich  certifikátů naleznete na stránce certifikáty a osvědčení.